Az Aura-Soma

AURA-SOMA
A Föld Színei

Az Aura-Soma egy Nem-rábeszélő mechanizmuson alapuló, Lélek terápiás rendszer, mely a színek nyelvét és energiáját felhasználva ön-tudatosságunk fejlesztéséhez segít hozzá. Legkedveltebb színeink egyben lelkünk tükrei is. Legkedveltebb színeink tükrözik lényünk szükségleteit.


"Te vagy a szín, amelyet választasz, és ez tükrözi lényed szükségletét." - Vicky Wall

"Te vagy a szín, amelyet választasz, és ez tükrözi lényed ajándékait." - Claudia Booth


Anatómiai, fiziológiai és kémiai sajátosságai mellett testünk lényegében egy energia rendszer. Keleten évszázadok óta ismeretes, hogy testünknek létezik egy sajátos struktúrával rendelkező elektromagnetikus mezeje, mely csakráknak nevezett örvénylő, forgó energia-korongokból áll. Ez az energia-struktúra hatással van és maga is befolyásolt a gondolataink és érzéseink által. Másfelől ez a mező vagy Aura befolyásolja kémiai felépítésünket is. Ily módon, Keleten az akupunktúra célja ezen energia mező kiegyensúlyozása mielőtt az egyensúlytalanság visszahatna fizikai testünkre. A színek, ahogy azt sokak már megtapasztalták, hatással lehetnek gondolatainkra és érzéseinkre, eképpen elektromagnetikus mezőnk valamint nem utolsó sorban kémiai és funkcionális felépítésünk is változhat általuk.


Minden csakra speciális hullámhosszal rendelkezik, emiatt különböző színűeknek láthatjuk őket, kezdve az alap csakra vörösétől végig a gerincoszlop mentén egészen a korona csakra lila színéig.


Minden csakra és szín kapcsolatba hozható bizonyos gondolatokkal és érzésekkel, például: a Zöldhöz a melegség és a praktikus gondoskodás, az irigység vagy határozatlanság és a tér utáni vágy kapcsolható, a Kékhez béke vagy magány, a Sárgához magabiztosság társul. A Kék jelezhet hatalommal kapcsolatos kihívásokat, a Vörös pedig a szenvedély vagy a harag színe is lehet. Mindannyian szokásaink rabjai vagyunk, kiszámítható lények, kiket szokásszerű gondolatok és érzések szűk sávja jellemez, s a világhoz csupán néhány csakrán keresztül kapcsolódunk.


Így azon csakrák, melynek színeihez a leginkább vonzódunk, egyben jelzik azokat a területeket is, melyek a leginkább feltöltésre szorulnak. Hajlamosak vagyunk kifejezni magunkat az adott szín mind negatív mind pozitív aspektusaiban.


A Növényi és Ásványi Királyság

A mai technológiai fejlettség mellett egyre nagyobb igény mutatkozik a földelésre és különösképpen a Földdel való mélyebb kapcsolat kialakítására. Nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy a Földről, mint létező Lényről beszéljünk, pedig sok tekintetben a Föld sokkalta több élettelen földrögök, agyag vagy sziklák összességénél. Észrevehető egy kirajzolódó minta a természetben. Minden környező dologban intelligencia húzódik meg. De mindezen túlmenően a Föld hozott bennünket létre. Mindezen oknál fogva, és hogy fejlesszük tiszteletérzésünket minden létező iránt, melyet a Föld adott számunkra, hívjuk ezentúl a Földet Gaia-nak, (talán csatlakozol hozzám, amikor Gaia-t egy gyönyörű istennőnek képzelem el). Formáját tekintve nem ember, de tudatosságában a kegyelem és a szeretet talán még jobban is tetten érhető, mint az ember esetében. Néhány kultúra a Földet és a Holdat maszkulin, a Napot és az Eget feminin minőségűnek tekinti. Úgy látszik ez szemlélet-függő. Látnunk kell azonban, hogy Gaia mintái és folyamatai egyben a mi saját mintáinkat és folyamatainkat is jelképezik. Intim módon kapcsolódunk hozzá, mivel itt élünk a felszínén és lényének mezejében. Létezik egyfajta kölcsönös visszahatás, melyet kifejleszthetünk, ha valóban elkezdünk figyelni és érezni, ha felismerjük egymástól való függőségünket. A növények és a kristályok segíthetnek ebben a folyamatban.


Anélkül, hogy felismernénk Gaia és a természet szerepét életünkben, olyanok vagyunk csupán, mint lassan porrá váló száraz gallyak. Ha nem ismerjük fel a Föld, Gaia szükségleteit, miközben saját teremtményeink építésén, létrehozásán munkálkodunk, úgy azok ugyanúgy ártalmasak lesznek számunkra, mint születésünk a Föld számára. Hozzuk tehát vágyainkat közelebb a Földhöz, és helyezzük figyelmünket a Gaia-val összhangban való társ-teremtésre. Legyünk minden pillanatban tudatában Gaia és saját szentségünknek, soha meg nem feledkezve a természet zöld köpenyéről. Talán a természet a mi második istennőnk - hasznos, ha ezúton emlékeztetjük magunkat arra, hogy a tudatosság és a kegyelem nem morfogenetikus sajátosságok.


Elkezdhetünk kapcsolódni saját szentségünkhöz? Mit jelent ez egyáltalán? Valóban megválaszolni ezeket a kérdéseket sok időt venne igénybe. Az az érzésem, hogy lehetőségünk van észrevenni a szentséget mindenben, ami körülvesz minket, értékelni és tisztelni minden egyes apró létezőt, minthogy mindent áthat az élet csodája, a szeretet és a szépség, valamint minden és mindenki megérdemli a szeretetet. Amint egyre több figyelmet szentelünk a minket körülvevő dolgoknak, és több gondot fordítunk rájuk, ezáltal minden pillanat egyre gazdagabbá válik. Szakítsunk hát időt arra, hogy valódi kapcsolatot teremthessünk az érzékeinkkel, hogy jobban jelen legyünk az élet csodáját és a természet ajándékait szemlélve pillanatról pillanatra. Kapcsolatot teremthetünk ezekkel a megújuló energiákkal Gaia kitárulkozó lénye által.


A Föld energia-pontjait, oldalait gyakran hasonlítják az emberi test csakráihoz, részben azért, mert ezek ugyanúgy kapcsolatban vannak egymással a Földben húzódó energia-vonalak által, mint a csakrák a meridiánok által. Képzeljünk el mentálisan és energetikailag egy szent pontot, mely segíthet létrehozni az egyensúlyt a releváns szín területén, ezzel is támogatva a választott esszencia aktivitását.


Saját elhatározásunkból tegyünk fizikai lépéseket a természet felé, lelkünkben hálával ezen esszenciák ajándékai iránt, melyeket Gaia adott számunkra. Ismerjük meg Őt közelebbről, kerüljünk bensőségesebb viszonyba vele; érintsük hozzá lelkünket, amint a sarkunk érinti a felszínét, vagy mikor közel kerülünk egy növényhez, fűszálhoz, egy fához vagy épp csak kint vagyunk egy zöld mező közepén.


Az évszakok arra kérnek bennünket, hogy álljunk meg egy pillanatra, hogy kapcsolatba kerülhessünk mindazzal a szépséggel, mely körülvesz minket, hogy ezáltal felismerhessük magunkban is az évszakokat. Nem vagyunk különállók. Ha szétválasztjuk a természetet, Gaia-t és önmagunkat, akkor az betegséghez, "egész-ségünk" elvesztéséhez vezethet. Szándékaink és cselekedeteink szerető gonddal is körül vehetik azt a kis földdarabot, melyen élünk, vagy melyekre cselekedeteink hatással vagyunk. Találhatunk apró módokat arra, hogy kimutassuk hálánkat és tiszteletünket Gaia iránt, segítve egyensúlyának és egészségének helyreállítását.


A növények és fák élő mintái szintén nagyon különlegesek, hatékonyak és hasznosak több szinten. Ezek az állandóan létrejövő, tisztuló és megújuló minták táplálják folyamatainkat. A következőkben rövid leírás található az esszenciák mindegyikében jelen lévő főbb elemekről, értékük és hatásuk magyarázatával együtt.


Ajánlott felhasználási mód:

A legnagyobb vezetőd benned rejlik. Kérlek, használd intuíciódat! Bízz a jobb agyféltekédben, tested bal oldalában, támogasd ezzel is lényed nőies minőségeit. Lélegezz, pihenj, és engedj teret a testedbe, hogy a szín kibontakozhasson benned és általad.


Alternatív felhasználási módként tehetsz néhány cseppet csuklód pulzuspontjára, halántékodra vagy bármely más testtájadra, ahol annak szükségét érzed. Adhatsz néhány cseppet a fürdővizedhez, krémedhez is. Miközben használod a színesszenciát, helyezkedj bele amennyire csak tudsz, ismételd a kulcsmondatok valamelyikét, vagy képzelj magad elé egy releváns helyet a természetben.A Magyar Aura-Soma központ hivatalos weboldala elérhető itt: www.aura-soma.hu