Hellinger Családállítás:

Családi rendszerek újraegyensúlyozása

- családfelállítókat képző tréning Dr. Arnold Polivka pszichológus és (3 in1 Concepts) kineziológus (Ausztria) vezetésével. A rendszer kidolgozásában egyébként felesége Eva Polivka is fontos szerepet játszott - a képen baloldalt együtt láthatóak.

A képzésen tanított családfelállítási módszer a Bert Hellinger-féle családfelállítási módszert a kineziológia módszerével ötvözi. Így egy gyengéd módot kínál a családrendszerrel kapcsolatos, a családrendszerből eredő problémák megoldására és a családrendszerben jelenlévő stressz oldására.


A családfelállítási munkáról:

Mindannyian erősen kapcsolódunk a családrendszerünkhöz tartozó emberekhez, több generáción át.
Ha családrendszerünk egy "korábbi" tagja sokat szenvedett vagy sok veszteség érte, bűnt vagy igazságtalanságot követett el, családja elfelejtette vagy kitagadta, akkor a családrendszer később élő tagjai gyakran újraélik a sorsát vagy átveszik érzéseit, viselkedését. Nagyon sok családrendszerben a családi titkok a későbbi generációk életében megoldhatatlan problémaként jelennek meg, jönnek felszínre. Az ilyen átvételek és belekeveredések nem jól működő kapcsolatokban, betegségekben, baleseti hajlamban, depresszióban, kudarcokban, stb. jelennek meg életünkben. A családfelállítási munka felszínre hozza a családrendszer tudattalan, rejtett dinamikáját. A felállítás mindig egy 'megoldási képpel' zárul, amelyben a család minden felállított tagja megtalálja a saját, 'megfelelő helyét'. Ez a kép megmutatja a probléma megoldásához vezető utat és megadja a változás megkezdéséhez szükséges energiát.                                               - A képen Bert Hellinger látható. -


A képzés tematikája:

Első rész: A képzésen résztvevő kineziológusok több felállításban vesznek részt kliensként is. Ennek célja, hogy a felállítások eredményeképpen megtalálják saját családrendszerükben a számukra 'megfelelő helyet'. A 'megfelelő hely' az a hely, ahol az egyén feltöltődhet a családrendszeréből jövő, számára alapvetően szükséges energiával.


A családfelállítás módszerének speciális alkalmazása a kineziológiai oldásokban: hogyan lehet visszaadni azokat az. átvett érzéseket, bűntudatot, haragot, stb., amik valójában nem a klienshez tartoznak, hanem valaki máshoz a kliens családrendszerében; illetve hogyan lehet visszakapni mindazt, amit a kliens elveszített pl.: szeretetet, hitet, bizalmat, amik elengedhetetlenül szükségesek számára ahhoz, hogy jól működő kapcsolatai legyenek.


A képzés első részének integráns része az archetípus szemináriumsorozat (leírás: lent)

Második rész:
Önmagunk központosítása; csoport központosítása a családfelállítási munkára; hogyan mutatja meg a viselkedési barométer a családrendszer problémáját és hogyan mutatja meg a megoldáshoz vezető utat; családrendszerek dinamikája és ennek megjelenése a felállításokban; különböző fajta felállítások megtapasztalása; családfelállítások vezetése.


A képzés időpontjai:

A képzés időpontjai:
A képzés összesen 5-6 hétvégéből áll:
Első tréning: 2012. március 07-08.
A további tréningnapok hasonló 2-3 napos eloszlásban várhatóak.

A képzésen való részvétel előfeltétele:
Kineziológiai (3in1 Concepts/One Brain) tanulmányok

A képzés díja:
60 Euró/nap (a képzés minden nap 9-18-ig tart)

Jelentkezés:

aniko.demeth@citromail.hu e-mail címen - Leveledbe kérjük írd bele, hogy melyik kineziológia tanfolyamokat végezted el! (Kérünk, hogy ha nem kapsz visszajelzést arról, hogy megkaptuk a jelentkezésedet, akkor küld el még egyszer vagy hívd az alábbi telefonszámot.)


Ha szeretnél többet tudni a képzésről érdemes keresni Démeth Anikót: 06 30 299 46 54.
Jelentkezési határidő: 2012. január 31. Mivel a csoport létszáma maximum kb.15 fő, kérünk, hogy részvételi szándékodat minél hamarabb jelezd.

"Bővített családfelállítás": felállítás archetípusokkal Egyéni életfeladatok - az emberi lét univerzális témái

ARCHETÍPUSOK 1: MESÉK

Ezen a tanfolyamon a családfelállítás egyfajta "bővített változatáról" lesz szó. Azokban a kihívásokban, amelyekkel jelenleg szembesülünk az emberiség univerzális témái jelennek meg: van édesanyánk és édesapánk, nővé / férfivá válunk, kapcsolatokat létesítünk, anyává / apává válunk, búcsúzunk, veszteségek érnek, jelen van a gyász és a halál az életünkben, stb. Ha ezeket a kihívásokat archetípusos témaként értelmezzük, akkor nemcsak saját családunkból meríthetünk erőt, hanem a mesék világából, képeiből és a mitológiából is, hiszen megtaláljuk bennük a lelki minőségeket és a megoldási módokat.


ARCHETÍPUSOK 2: GÖRÖG MITOLÓGIA

A régi idők 'istenei' és 'istennői' nagy erővel bíró képekben jelenítik meg a lélek különböző minőségeit. Archetípusok, a kollektív tudattalan elemei. A lélek eme minőségei a személyiségünkben keresik megnyilvánulásuk módját. Vajon melyik lelki minőség próbál éppen felszínre törni az életedben? Amikor például Artemis, a vadászat istennője nyilvánul meg egy nő életében, az a céltudatosságban, a célért folytatott harcban és a függetlenségben mutatkozik meg. Aphrodite, a szerelem istennője ihletet és kreatív energiát hoz az életünkbe. Egy felelősségteljes pozícióban lévő férfit a Zeusz-energia támogatja. Ha válságba kerül az életünk, 'a lélek sötét éjszakáját', a változás folyamatát éljük át, ekkor Héfaisztosz válik aktívvá. Ezután, mint a főnixmadár szállunk fel a hamvakból, vagy mint Apollon ragyogunk megint.


ARCHETÍPUSOK 3: A TAROT - az emberi fejlődés 22 lépcsőfoka Az eredeti tarot a Self-hez (önvalóhoz) vezető út legfontosabb témáit mutatja meg, az egyre nagyobb tudatossághoz és belső érettséghez vezető lépcsőfokokat. "Válj önmagaddá!" Ezen a szemináriumon a 22 tudatossági fokot felállítások formájában tapasztaljuk meg. Ismét életünk jelenlegi kihívásaiból indulunk ki és megkeressük az általuk kiváltott archetípusos mintát. A felállítás segítségével megtaláljuk azokat az utakat, amiken keresztül az életünkbe betörni készülő lelki minőségeket felfedezzük és integráljuk